Page Header

2020

Online First

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

Effect of Portland Cement Content on Compressive Strength and Elastic Modulus of High-Calcium Fly Ash Geopolymer Mortar Containing Various Type of Alkali Solution PDF
Khattiya Chompoovong , Tanakorn Phoo-ngernkham , Satakhun Detphan , Chudapak Detphan , Sakonwan Hanjitsuwan และ Prinya Chindaprasirt
การศึกษาและพัฒนาเครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบแกมมาโดยแหล่งความร้อนจากกระบวนแก๊สปิโตรเลียมเหลว
Study and Development of Gamma Stirling Engine by Heat Source from Liquefied Petroleum Gas Process
PDF
Thanaphon Suknim และ Kitipong Jaojaruek
ผลของสารช่วยประสานต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการคงรูปของยางคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรด
Effect of Compatibilizer on the Mechanical and Cure Properties of Pineapple Leaf Fiber (PALF) Reinforced Natural Rubber (NR) Composites
PDF
Rattanaporn Promjariyakoon และ Saowalak Kongiang
การปรับปรุงการเผาไหม้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยใช้ก๊าซโอโซนช่วยในการเผาไหม้
The Combustion Enhancement of Liquefied Petroleum Gas by Ozone Addition
PDF
Anurak Petiraksakul , Benjarat Pongsawang , Siriyakron Thamat และ pinsupha petiraksakul
การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กในบ่อระบบน้ำวนกลางแจ้งด้วยระบบการหมุนเวียนน้ำ
The Development of Cultivation System of Microalgae with Outdoor Raceway Pond by Recirculating Water System
PDF
Waratit Donsujit และ Kanatip Kumproa
ผลของสภาวะการเตรียมและการอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สาหร่ายพวงองุ่นอบแห้ง
Effect of Pretreatment and Drying Conditions on Quality of Dried Green Caviar Product
PDF
Sirima Chinnasarn และ Nisanart Krasaechol
การออกแบบเบื้องต้นโดยการหาจุดเหมาะสมสำหรับอากาศยานไร้คนขับประเภทขึ้นลงในแนวดิ่งแบบตั้งหาง
A Preliminary Design by Using Optimization for Tail-sitter VTOL UAV
PDF
Luk Sawatdipon , Chinnapat Thipyopas , Vis Sripawadkul และ Tossapol Chayanon
การพัฒนารูปแบบศักยภาพผู้บริหารระดับกลางเพื่อการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน
Model Development of Middle Manager Potential for Competitiveness in Aviation Business Industry
PDF
Teejuta Prasatkeaw , Supatta Pinthapataya , Teravuti Boonyasopon และ Anake Teeraviwatchai
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Model Development of Product Developer Potentiality in Industrial Electronics
PDF
Panya Phimphakhan , Supatta Pinthapataya และ Sakarin Yuphong
Structural Equation Modeling for Analysis of Factors Affecting the Cyber Resilience in Digital Supply Chain for Small and Medium-sized Enterprises PDF
Naris Uraipan , Tharinee Manisri และ Prasong Praneetpolgrang
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจศูนย์การค้าที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชน
Model Development of Shopping Center Business Management in Congruence to the Community Economy
PDF
Roongrat Sroingern , Supatta Pinthapataya , Teravuti Boonyasopon และ Preeda Attavinijtrakarn
การปรับปรุงความคงทนของสีและสมบัติการป้องกันรังสียูวีของผ้าฝ้ายเคลือบนาโนไคโตซานและซิงค์ออกไซด์ย้อมคราม
Color Fastness and UV Protection Improvement of Indigo Dyed Cotton Fabrics Coated with Nano Chitosan and Zinc Oxide
PDF
Sudaporn Tangkawanit
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสของสารสกัดจากข้าวพันธุ์ลุ้นยุ้งและแม่พญาทองดำ
Antioxidant and α-amylase Inhibitory Activities of Lon Yung and Mae Phaya Tong Dum Rice Extracts
PDF
Pimjai Suwannawong และ Watcharee Waratchareeyakul
Clustering Algorithm Optimization Model for Essential Attribute Analysis of Tour Package Forms Inbound Tourism Market in Thailand PDF
Unnadathorn Moonpen , Surasuk Mungsing และ Thepparit Banditwattanawong
คุณสมบัติของไม้ไผ่และไม้ยางพาราประกับกาว
Mechanical Properties of Glued Bamboo Laminated with Para-timber
PDF
Svit Piriyasurawong , Songklod Jarusombuti และ Terdsak Tachakitkachorn
The Development of a Hybrid Model for Forecasting Time Series Data of Monthly Household Electrical Distribution Units of People in the Northeast, Thailand PDF
Thanakon Sutthison และ Surat Haruay
Application of Geographic Information System with the Probability of Landslide Model for Assessing Landslide Hazard in the Eastern Thailand PDF
Prem Rangsiwanichpong
การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการก่อสร้างบ้านพักอาศัย: เปรียบเทียบระหว่างบ้านแบบทั่วไปกับบ้านบล็อกประสาน
Comparative Greenhouse Gas Evaluation of House Construction: A Conventional House versus an Interlocking Block House
PDF
Chalita Suwan และ Thanutyot Somjai
การผลิตตัวดูดซับไอออนปรอทและไอออนซัลไฟด์จากยางรถยนต์ใช้แล้ว
Preparation of Adsorbent for Mercury Ion and Sulfide Ion from Waste Tire Rubber
PDF
Sirinapa Mayod และ Supitcha Rungrodnimitchai
การประเมินปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ของเขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง
Estimate of Probable Maximum Precipitation (PMP) of Rajjaprabha Dam and Bang Lang Dam
PDF
Apinyaporn Intavong และ Chaiyapong Thepprasit
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลสำหรับบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์: กรณีศึกษาบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ PDF
Janejira Paphiwdee และ Athakorn Kengpol
การศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของท่อคาร์บอนไฟเบอร์ที่เติมโฟมภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน
The Energy Absorption Capacity of Foam-filled Carbon Fiber Tube Subjected to Axial Impact
PDF
Nirut Onsalung และ Mana Wichangarm


ISSN: 2465-4698