Page Header

Online First

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
The Development Model of Energy Manager’s Potential in Industrial Plants
PDF
Jaruphong Chenaphun , Somnoek Wisuttipaet , Tweesak Roopsing และ Preeda Attavinijtrakarn
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราจีแนนเยลลี่รางจืด
Development of Babbler’s Bill Leaf Carragenan Jellies
PDF
Teerawan Suwan , Pratsiya Narathapanon , Apinya Iamsuwan , Woramet Pongpattanapanich และ Piyarach Kullamethee
การออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติรวมถึงรายละเอียดของการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาตู้คอนเทนเนอร์: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งและกระจายสินค้า
Design of a Database Program for Reducing Searching Time of History and Detail of Container Mainte
PDF
Laddawan Kitsaleerung และ Athakorn Kengpol
การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการจัดการความร้เูพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
Development Model of Knowledge Management System Enhancing the Organization Efficiency of the Hard Disk Drive Industry
PDF
Kamthorn Jangsuthivorawat , Supatta Pinthapataya และ Teravuti Boonyasopon
ผลกระทบของการดูดซับเสียงที่มีต่อคุณภาพเสียงภายในห้องเรียน
Effects of Sound Absorption on Acoustics Quality in Classrooms
PDF
Pasit Leeniva และ Prapatpong Upala
การพัฒนาโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมถั่วเหลืองเสริมควินัวและไซเลียมฮัสค์
Development of Soy Yogurt Drink Fortified with Quinoa and Psyllium Husk
PDF
Metinee Raksalam , Wiraphon Srisopha และ Chirat Sirimuangmoon
การลดคราบขาวในกระบวนการชุบแผงวงจรแบบยืดหยุ่นด้วยไฟฟ้าโดยใช้การออกแบบการทดลอง
White Stain Reduction in Electroplating Process of Flexible Printed Circuit Board by Using Design of Experiment
PDF
Chorkaew Jaturanonda , Punyavee Phiphatthananan และ Teeradej Wuttipornpun
การลดระยะผิดพลาดจากการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แขนกล SEIKO D-TRAN RT3200 โดยใช้การควบคุมแบบทำซ้ำที่ปรับปรุงใหม่
Positioning Error Reduction in Robotic Manipulator SEIKO D-TRAN RT3200 Using Repetitive Control
PDF
Pongsakorn Roopyai และ Benjamas Panomruttanarug
การศึกษาคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนของมอร์ตาร์ปูนฉาบผสมวัสดุเปลี่ยนสถานะประเภทพาราฟินและโพลีเอทิลีนไกลคอล
Study on Thermal Properties of Plastering Mortar Mixed with Paraffin and Polyethylene Glycol Type Phase Change Material
PDF
Tidarat Sutthiphasilp , Piti Sukontasukkul และ Wonchalerm Chalodhorn
อุปกรณ์อย่างง่ายที่ใช้กล้องสมาร์ทโฟนสำหรับการหาปริมาณกรดซาลิไซลิกในอาหาร ยา และ เครื่องสำอาง
A Simple Device with a Smartphone Camera for Determination of Salicylic Acid in Foods, Drugs and Cosmetics
PDF
Nuntaporn Moonrungsee , Chaiwat Prachain , Chakorn Bumrungkij , Nipat Peamaroon และ Jaroon Jakmunee
การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากทะลายเปล่าปาล์มด้วยเอนไซม์ Cellic Ctec2®
Reducing Sugar Production from Empty Fruit Bunches with Enzyme Cellic Ctec2®
PDF
Anusith Thanapimmetha , Suwatipat Tiyanusorn , Penjit Srinophakun และ Maythee Saisriyoot
The Analysis of Multi-Objective to Allocate Area for Growing Economic Crops for Sustainable City Development: A Case Study in Sa Kaeo Province PDF
Pisit Bungbua , Pairoj Raothanachonkun และ Nakorn Indra-Payoong
วงจรหาค่าเฉลี่ยกำลังสองของสัญญาณที่ซีมอสทำงานในโหมดกระแสกำลังต่ำ
A Low-Power CMOS Current-Mode True RMS-to-DC Converter
PDF
Pantre Kompitaya
ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง
Vehicle Routing Problem for Construction Materials
PDF
Pornpimol Chaiwuttisak , Kitrawee Sukka , Chanwit Sawasdee , Woraluk Daengsai , Supaporn Buathong and และ Boonyasit Warachan
Physicochemical Properties and Bioactive Compound of Holy Basil Powder from Spray-dried Encapsulation with Maltodextrin and Gum Arabic PDF
Jetsada Sonthong , Kultida Kanitsatranont และ Chutamat Niwat
การประเมินค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนองของอาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น
Evaluation of Response Modification Factor for 4-story RC Shophouses
PDF
Eknara Junda
ผลของการเติมโลหะชนิดทองแดงและเหล็กบนซีโอไลต์ Y ต่อประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Effect of Copper and Iron Loading on Zeolite Y for Carbon Dioxide Adsorption
PDF
Patcharin Worathanakul และ Peeradaphan Saisuwansiri
การศึกษาการดูดซับแก๊สผสมในถ่านกัมมันต์ด้วยแบบจำลองแกรนด์คาโนนิคัลมอนติคาร์โล
Study for Adsorption of Gas Mixture in Activated Carbon by Grand Canonical Monte Carlo Simulation
PDF
Krittamet Phothong , Chatchai Janseedar , Chaiyot Tangsathitkulchai และ Atichat Wongkoblap
ผลของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีต่อการงอกของสังกะสีบนแผ่นนิกเกิลโฟม
Effects of Electrolytes on Zinc Deposition onto a Nickel Foam
PDF
Peeraya Santidamrongpan , Nattaporn Chaba , Sutasinee Neramittagapong , Arthit Neramittagapong และ Nawapak Eua-Anant
Flood Susceptibility Mapping Using Geographic Information System and Frequency Ratio Analysis in the Lang Suan Watershed, Southern Thailand PDF
Sirikorn Duangpiboon , Thongchai Suteerasak , Rawee Rattanakom และ Wanchitra Towanlong
การกำหนดที่ตั้งสถานีช่วยเหลือฉุกเฉินที่เหมาะสมบนทางหลวงโดยตัวแบบครอบคลุมความต้องการสูงสุด: กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม
Locating the Optimal Emergency Services Stations on Highway Using Maximal Covering Location Model: Case Study Nakhon Pathom Province
PDF
Visarut Pongsangiam , Chaiporn Vongpisal และ Ornurai Sangsawang
สมบัติทางเคมีกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องเสริมคุณค่าโปรตีนไข่ขาว
Physicochemical Properties and Sensory Quality of Gluten-free Brown Rice Pasta Enriched with Egg White Protein
PDF
Phantipha Charoenthaikij , Apichaya Prommin , Atitaya Suratananun , Teerarat Itthisophonkul , Phisut Naknaen และ Phodchanee Phongpa-ngan

บทความวิชาการ (Academic Article)

มุมมองวิศวกรรมซอฟต์แวร์ต่อการเรียนรู้ด้วยเกมดิจิทัลสำหรับการศึกษาประเทศไทย 4.0
Software Engineering Prospective on Digital Game-Based Learning for Thailand Education 4.0
PDF
Gridaphat Sriharee
การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
The Particleboard Manufacturing from Agricultural Waste
PDF
Nattakaporn Jarunjaruphat และ Salinee Acharry

บรรณาธิการปริทัศน์

แนวทางการพัฒนาดาวเทียมสำหรับประเทศไทย: ประสบการณ์จากโครงการดาวเทียมแนคแซท
Directions in Satellite Development for Thailand: Experiences from KNACKSAT Project
PDF
Suwat Kuntanapreeda


ISSN: 2465-4698