Page Header

Author Details

ฉายแสง, เชาวนะ, ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ บริษัท สยามฟิตติ้งส์จำกัด, Thailand

  • Vol 8, No 1 (2015) - Articles
    ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ารับการฝึกอบรม กับบริษัทภายนอก กรณีศึกษา บริษัทผลิตข้อต่อประปาโลหะ
    Abstract  PDF