Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April การศึกษาสัดส่วนของเถ้าชานอ้อยที่มีผลต่อกำลังรับแรงอัดในคอนกรีต
The Study of Proportion of Bagasse Ash Affecting to Compressive Strength of Concrete
Abstract   PDF
Sutthichai Tancharoen, Apised Suwansaard
 
Vol 13, No 2 (2017): May – August การศึกษาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนครศรีธรรมราช: บทเรียนจากการสืบสวนอุบัติเหตุ
A Study of Road Accidents in Nakhon Si Thammarat: A Lesson Learned from an Accident Investigation
Abstract   PDF
Piti Chantruthai, Tanaporn Muangmongkun
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การศึกษาเชิงทบทวนการเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนในท่อกลม ด้วยการใช้ขดลวดและแหวน
Abstract   PDF
Suthin Pholboorn
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August การศึกษาเพื่อหาค่าความหนาที่เหมาะสมสำหรับแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรงภายหลังชนิดมีคานกว้าง
Study on Optimum Thickness of Post-Tension Concrete Flat Slab with Band Beam
Abstract   PDF
Pongnarin Jongrukthavorn, Sayan Sirimontree, Chanachai Thongchom
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August การศึกษาโครงสร้างทางโลหะวิทยาและความต้านทานการกัดกร่อนของรอยเชื่อมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิดเกรด ASTM A790 SAF 2205 และ ASTM A312 TP 316L โดยกระบวนการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สปกคลุม
The Study on Metallurgical Structure and Corrosion Resistance of Dis
Abstract   PDF
Pisak Lertvijitpun, Narongdet Pattanaphiboon, Sittipong Sang-in, Phisittawin Reanpradub
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากตะกอนประปาและเถ้าเส้นใยปาล์มน้ำมัน
Synthesis of geopolymer from water treatment residue and palm oil fuel ash
Abstract   PDF
Naprarath Waijarean, Suwimol Asavapisit
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากตะกอนประปาและเถ้าเส้นใยปาล์มน้ำมัน
Synthesis of geopolymer from water treatment residue and palm oil fuel ash
Abstract   PDF
Naprarath Waijarean, Suwimol Asavapisit
 
Vol 13, No 2 (2017): May – August การสังเคราะห์โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตอย่างง่ายและรวดเร็ว จากเปลือกหอยทราย
Simple and Rapid Synthesis of Monocalcium Phosphate Monohydrate Ca (H2PO4)2•H2O (MCPM) by Corbicula spp. Shells
Abstract   PDF
Warunthip Chatjutamanee
 
Vol 18, No 3 (2022): September-December การสำรวจมาตรฐานความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟ: กรณีศึกษา จุดตัดทางรถไฟในจังหวัดฉะเชิงเทรา
Survey of Safety Standards at Railway Intersections: A Case Study of Railway Intersections in Chachoengsao Province
Abstract   PDF
Jatuphon Pisitsak, Methee Promsila, Tanatat Monmongkol, Kingkarn Kittisuntaropas
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การสูญเสียกำลังต้านทานแรงเฉือนของดินใต้ฐานรากเสาเข็มตอก ในพื้นที่ชุ่มน้ำและแนวทางการแก้ปัญหา
Loss in Shear Strength of Soil under Driven Pile Foundation in Wetland and the Problem Solving
Abstract   PDF
Siwat Kamonkunanon
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December การหาน้ำหนักความสำคัญของพารามิเตอร์เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยการตัดสินใจแบบกลุ่ม
Weighting of Diesel Engine’s Parameters by Using Group Decision Making
Abstract   PDF
Chedthawut Poompipatpong, Athakorn Kengpol
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองด้านงานก่อสร้าง
Arbitration in Administrative Construction Contract
Abstract   PDF
Rapeporn Rattanaliam, Saowani Atsawarot
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การอบแห้งปลาหมึกกะตอยโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนร่วม
Drying of Katoy Squid Using Solar Thermal Energy
Abstract   PDF
Samruay Puban, Valairat Chantawong
 
Vol 11, No 1 (2015): January-April การอบแห้งปลาหมึกกะตอยโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนร่วม
Drying of Katoy Squid Using Solar Thermal Energy
Abstract   PDF
Samruay Puban, Valairat Chantawong
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การอบแห้งมะม่วงน้ำดอกไม้โดยใช้การแผ่รังสีอินฟราเรดไกลร่วมกับอากาศร้อน
Drying of Nam Dok Mai Mango Using Far-Infrared Radiation in Combination with Hot-Air
Abstract   PDF
Weera Sriariyakul
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April การอบแห้งใบกะเพราด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง
Holy Basil Leaves Drying using Combined Microwave and Hot Air Conveyer Belt Dryer
Abstract   PDF
Anatticha Chanthaphan, Sumol Sae-heng Pisitsungkakarn, Thanit Swasdisevi
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การออกแบบที่ดีที่สุดแบบสองจุดประสงค์ของแขนกลช่วยยก
Bi-objective Design Optimization of a Manipulator Arm
Abstract   PDF
Apichit Maneengam, Kanlaya Ubontip, Rati Maneengam, Kanttorn Kengpol, Thitipong Markum, Thidawan Amjang, Ruksarin Warawai, Pongtorn Jungpanich
 
Vol 13, No 2 (2017): May – August การออกแบบวงจรคูณสัญญาณแรงดันชนิด 4 ควอตแรนต์ แบบซีมอสโดยใช้เทคนิคกำลังสอง
Design of CMOS Four-Quadrant Voltage Signal Multiplier Circuit Using Square Technique
Abstract   PDF
Chaiwat Sakul
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August การออกแบบหัวตรวจสอบการกัดกร่อนภายใต้ผิวหุ้มปิดด้วยวิธีกระแสไหลวน
Probe Designing for Corrosion Inspection under Insulated Surface by Using Eddy Current Method
Abstract   PDF
Mai Noipitak, Kittinan Sodsai, Viboon Tangwarodomnukun, Chaiya Dumkum
 
Vol 15, No 3 (2019): September-December การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะ-เก้าอี้เรียนระดับอนุบาลจากไม้ยางพาราโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
Design and Developed Product the Kindergarten Classroom Furniture with Rubber Wood Using Quality Function Development
Abstract   PDF
Thaya Pirom, Surasit Rawangwong, Apiratda Thongkamkaew Thongkamkaew, Chareefah Hutyee
 
Vol 13, No 2 (2017): May – August การออกแบบและสร้างระบบโรตารีเจ็ตอิเล็กโตรสปินนิ่งด้วย วงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูงกระแสตรงสำหรับกระบวนการผลิต
Rotary Jet Electrospinning Design and Fabrication by DC High Voltage Fly Back Converter for Polymer Fibers Production
Abstract   PDF
Jirapatpong Senabut, Wichet Thipprasert
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตในสภาวะเร่งและสภาวะจริง
Accelerated and Real Carbonation Situations of Concrete
Abstract   PDF
Banyut Warinlai, Pitisan Krammart
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August การเกิดตำหนิบนผิวชิ้นงานอลูมิเนียมเกรด ADC12 ในระหว่างการจัดเก็บ และแนวทางการป้องกัน
Defect Formation in Work Surface of ADC12 Aluminum during Storage and a Preventive Guideline
Abstract   PDF
Viboon Tangwarodomnukun, Neeramitr Munwong, Supparerk Boontein
 
Vol 11, No 2 (2015): May – August การเชื่อมด้วยอุลตร้าโซนิค: อุปกรณ์และวิธีการเชื่อม
Ultrasonic welding: Device and methods
Abstract   PDF
Adisak Bootwong
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การเชื่อมอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 กับ SSM 6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
Friction Stir Welding of Dissimilar Joint of Aluminum Semi-Solid Metal Between SSM 356 and SSM 6061
Abstract   PDF
Worapong Boonchouytan, Jaknarin Chatthong, Surasit Rangwangwong, Romadorn Burapa
 
226 - 250 of 384 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>