Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August สมบัติเชิงกลและการเกิดรูพรุนภายในชิ้นงานพอลิโพรพิลีนคอมโพสิตที่ผ่านกระบวนการฉีดขึ้นรูป
Mechanical Properties and Void Formation within Injection Molded Thermoplastic Composites
Abstract   PDF
Chantiya Kringkasemsri, Somjate Patcharaphun
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December สมบัติเชิงกลและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของวัสดุเชิงประกอบ ยางธรรมชาติที่มีสารตัวเติมผงเขม่าดำ
Mechanical Properties and Antibacterial Efficacies of HPQM based Neusilin/Natural Rubber with Carbon Black Filler
Abstract   PDF
Ekachai Wimolmala, Chitsupree Katathikankul, Piyaporn Niltui, Sirichai Kanking, Narongrit Sombatsompop
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August สมบัติเบื้องต้นและคาร์บอเนชันของคอนกรีตผสมน้ำยางพาราและผงหินปูน
Basic Properties and Carbonation of Concrete with Partial Replacement of Cement by Rubber Latex and Limestone Powder
Abstract   PDF
Banyut Warinlai, Umaporn Patipanpoomsakul, Pitisan Krammart
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April สารบัญ
Table of Content
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December สารบัญ
Table of Content
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August สารบัญ
Table of Content
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April สารบัญ
Table of Content
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April สูตรการผสมที่เหมาะสมโดยวิธีพื้นผิวตอบสนองต่อสมบัติแรงดัดของวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและไม้สำหรับวัสดุโครงสร้างที่สัมผัสความชื้นสูง
Response Surface Optimization on Flexural Properties of Wood-Plastic Composites for Structure Materials Exposed to High..
Abstract   PDF
Chainarong Srivabut, Apichon Thongmung Kamnerdwam, Chatree Homkhiew, Surasit Rawangwong, Thanate Ratanawilai
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April อัตราส่วนความกว้างต่อความลึกของบ่ารองรับรอยต่อคอนกรีตพื้นสะพานที่เหมาะสมสำหรับป้องกันการชำรุดเนื่องจากน้ำหนักล้อรถบรรทุก
The Appropriate Ratio between Width and Depth of a Concrete Bridge Deck Joint Shoulder for Preventing Damage from Truck Loadings
Abstract   PDF
Kunanon Ngamkam, Kittipoom Rodsin
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December อัลกอริทึมระบบอาณานิคมมดสำหรับการจัดเส้นทางพาหนะขนส่ง โดยมีพาหนะขนส่งหลายขนาด ภายใต้การขนส่งที่มีกรอบเวลาจำกัด
Ant Colony System (ACS) Algorithm for Fleet Size and Mix Vehicle Routing Problem with Time Windows (FSMVRPTW)
Abstract   PDF
Suphan Sodsoon, Adisak Singsangtham, Charawut Noitarong, Yongyuth Junrong
 
Vol 15, No 1 (2019): January-April อิทธิพลขนาดคละของมวลรวมที่ส่งผลต่อกำลังรับแรงอัดและการชะละลายโลหะหนักของคอนกรีตมวลเบาผสมเศษของเสียเมลามีนInfluence of Aggregate Fineness Modulus on Compressive Strength and Heavy Metal Leaching of Lightweight Concrete Containing Recycled Melamine Waste Abstract   PDF
Chutpimuk Promchot, Pronpan Choedchai, Chalermchai Chaitongrat, Kanchala Sudtachat, Somsak Siwadamrongpong
 
Vol 12, No 3 (2016): September – December 2016 อิทธิพลของกระบวนการเจาะรูที่ส่งผลต่อค่าอัตราส่วนการขยายรูในเหล็กกล้า ความแข็งแรงสูงเกรด SP153-590
Influence of hole making processes on the hole expansion ratio of high strength steel grade SP153-590
Abstract   PDF
Pakorn Chumrum, Nobuhiro Koga, Varunee Premanond
 
Vol 15, No 1 (2019): January-April อิทธิพลของการเติมลวดเชื่อมอลูมิเนียมต่อสมบัติทางกล และส่วนผสมทางเคมีของแนวเชื่อมพอกผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตนแก๊สคลุมThe Influence of Adding Aluminum Welding Wire on Mechanical Properties and Chemical Composition of the Wel Abstract
Suriya Prasomthong, Suriya namkaew
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April อิทธิพลของความเร็วรอบต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดที่ใช้น้ำมันเอทานอลผสมดีเซล
Influence of Speed on Combustion Behavior of a Compression Ignition Engine using Ethanol Blended Diesel Fuel
Abstract   PDF
Sakda Thongchai, Prateep Chaisermtawan
 
Vol 15, No 1 (2019): January-April อิทธิพลของความเอียงต่อการเก็บกู้สินแร่ดีบุกด้วยโต๊ะสั่นแบบแห้ง
Effects of Slope on Dry Shaking Table to Recovery Tin Ore
Abstract   PDF
Siwarote Siriluck
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August อิทธิพลของคุณภาพอากาศภายในอาคารเขียวต่อสภาวะน่าสบาย
Influence of Air Quality in Green Buildings on Comfortable Conditions
Abstract   PDF
Nararatchporn Nuansawan, Jinjutha Pinnate, Titiwat Triwong
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August อิทธิพลของน้ำมันเบนซินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด
Influence of Gasoline Dual Fuel on a Compression Ignition Engine
Abstract   PDF
Manida Tongroon, Sakda Thongchai
 
Vol 18, No 3 (2022): September-December อิทธิพลของสารเคลือบฐานชีวภาพชนิดคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสต่อสมบัติของกระดาษ
Influences of Carboxymethyl Cellulose Bio-based Coating on Paper Properties
Abstract   PDF
Surachai Khankaew, Chonlada Tangtet, Chalothon Hunsuwan, Karnpicha Suwannawatanamatee
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December อิทธิพลของเถ้าถ่านหินขนาดเดิมและบดละเอียด ต่อกำลังอัด ความพรุน และการต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีต
Influence of Original and Ground Fly Ash on Compressive Strength, Porosity and Chloride Resistance of Concrete
Abstract   PDF
Thon Chamnankit, Sumrerng Rukzon, Prinya Chindaprasirt
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December เคมีคอมพิวเตอร์กับสารออกฤทธิ์ในสมุนไพรไทย
Computational approach: an application on Thai medicinal herbs
Abstract   PDF
Nathjanan Jongkon
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December เทคนิคการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตขนาดใหญ่ ในงานอาคารสูง
Construction Technology of Mat Foundation Concrete for Tall Building
Abstract   PDF
Nattapong Makaratat, Yotsapong Wongraweekul
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April เทคนิคการตรวจหาและแก้ไขแบบวนซ้ำสำหรับข้อผิดพลาด จากการแทรกและการลบในระบบการบันทึกแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย
An Iterative Detection and Correction Technique for Insertion and Deletion Errors in Bit-Patterned Media Recording Systems
Abstract   PDF
Santi Koonkarnkhai, Kunlaya Charoenmongkonvilai, Piya Kovintavewat
 
Vol 12, No 2 (2016): May – August เทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ สำหรับการควบคุมคุณภาพ ของน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
Nuclear Magnetic Resonance technique for quality control of cold-pressed rice bran oil
Abstract   PDF
Jirada Singkhonrat, Chutima Ponchurdchai, Wipharat Chuachuad Chaiyasit
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August เทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อการออกแบบและขึ้นรูป
Reverse Engineering Technologies for Design and Manufacturing
Abstract   PDF
Nattapon Chantarapanich
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April เทคโนโลยีสะอาดของการจัดการของเสียในฟารม์โคนม จังหวัดราชบุรี
Clean Technology of Waste Management in Dairy Farm Rajchaburi Province
Abstract   PDF
Jaruwan Wongthanate, Luxkhana Moongwattana
 
351 - 375 of 384 Items << < 10 11 12 13 14 15 16 > >>