Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การพัฒนากำลังและความคงทนต่อซัลเฟตของคอนกรีตใส่มวลรวม เศษขวดแก้วใสผสมเถ้าชานอ้อย
Strength Development and Sulfate Durability of Waste Clear Bottle Glass Aggregate Concrete Containing Sugarcane Bagasse Ash
Abstract   PDF
Danupon Tonnayopas, Jukkrit Suntharanurak
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์ความแข็งแรงสูงด้วยเถ้าชานอ้อยว่องไวสูง
Development of High-Strength Geopolymers by High-Reactive Bagasse Ash
Abstract   PDF
Pakamon Kittisayarm, Thammaros Pantongsuk, Akera Srikhacha, Duangrudee Chaysuwan, Chayanee Tippayasam
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การพัฒนาหมึกพิมพ์กันการปลอมแปลงฐานสีย้อมที่ตรวจสอบได้ด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
The Development of Dye-based, Anti-counterfeit Printing Ink Detected by CO2
Abstract   PDF
Kanpicha Suwannawatanamatee, Pichitpol Phromtaw, Taradol Archa, Surachai Khankaew
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August การพัฒนาหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัจฉริยะ
Development of The Smart Photovoltaic Panel Cleaning Robot
Abstract   PDF
Peerapon Chanhom, Ddonson pongphab, Wipada Wongsuriya, Peerasak Phaophang, Pattanapong Sinpaithoon, Nattarut Panmatcha
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์โครงข่ายเสมือนจริงสำหรับการวิเคราะห์ วงจรกรองความถี่พาสซีพ
The Development of Virtual Network Analyzer for Passive Filter Analysis
Abstract   PDF
Jongruk Samart, Somsak Akatimagool
 
Vol 18, No 3 (2022): September-December การพัฒนาเตาฟืนประสิทธิภาพสูงบนพื้นฐานการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค CFD
High-efficiency Wood Stove Development Based on CFD Analysis
Abstract   PDF
Rachan Vongtavee, Thaithat Sudsuansee
 
Vol 12, No 3 (2016): September – December 2016 การพัฒนาแบบจำลองแบบย่อส่วนแบบ 1g สำหรับการติดตามพฤติกรรม การวิบัติของมวลหินรอบอุโมงค์ภายใต้แรงดันสูง
Development of Scaled-Down 1g Model for Investigation on Failure Behavior of Rock Mass around High Pressurized Caverns
Abstract   PDF
Jukkrawut Tunsakul, Nathapon Fatsiri, Warat Kongkitkul, Pornkasem Jongpradist
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April การพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรูปแบบใหม่เพื่อการรับฝากซื้อสินค้าออนไลน์
A Development of New E commerce Platform for Product Preordering
Abstract   PDF
Chutiphon Huanthanom, Natcha Saladkaew, Suphot Chunwiphat
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การพัฒนาและการประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบเทอร์โมพลาสติกและ เส้นใยธรรมชาติเชิงอุตสาหกรรม
Development and Applications of Natural Fiber/Thermoplastic Composites for Industrial
Abstract   PDF
Chatree Homkhiew
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August การพัฒนาโปรแกรมควบคุมเอกสารสำหรับระบบการจัดการแบบบูรณาการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์
Development of a Document Control Program for the Integrated Management System of Quality, Safety, and Environmental of the ...
Abstract   PDF
Oumarin Chanyoothayotin, Sudaw Lertwisuttipaiboon
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August การพิจารณาสภาวะที่เหมาะสมในการเชื่อมพอกผิวต่อการต้านทานการสึกหรอด้วยกระบวนการเชื่อมแก๊สทังสเตนอาร์คแบบลวดร้อนโดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
Consideration of the Optimizing Condition in Welding Hardfacing on Wear Resistance with Hot-Wire Gas Tungsten Arc Wel
Abstract   PDF
Sittichai Charoenrat, Yodprem Pookamnerd, Suriya Prasomthong
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August การระบายและการแพร่กระจายของโลหะในฝุ่นจากอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Emission and Dispersion of Metals in Particulate Matter from Pottery Industry
Abstract
Rattapon Onchang, Taweechai Limpasanticharoen, Mallika Panyakapo
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การระบุเอกลักษณ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ด้วยการหาค่าเหมาะที่สุดแบบฝูงอนุภาค Abstract   PDF
Deacha Puangdownreong, Prasit Sukserm
 
Vol 12, No 3 (2016): September – December 2016 การลดข้อบกพร่องในกระบวนการอัดรีดเป่าขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แกลลอนพลาสติก
Defect Reduction in Extrusion Blow Molding Process for Plastic Gallons
Abstract
Viboon Tangwarodomnukun, Sootthirak Chaowang, Sujin Tongthavornsuwan
 
Vol 18, No 3 (2022): September-December การลดความซับซ้อนของวงจรตรวจหาและแก้ไขมุมเอียงของหัวอ่านสำหรับการบันทึกเชิงแม่เหล็กแบบบิตแพทเทิร์นมีเดีย
Reducing the Complexity of the Skew Angle Detector and Corrector for Bit-Patterned Magnetic Recording
Abstract   PDF
Santi Koonkarnkhai, Piya Kovintavewat
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August การลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานของกระบวนการจ่ายสินค้า: กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม จำกัด
Waste Reduction in the Operation of the Product Shipping Process: A Case Study of the Beverage Industry Company Limited
Abstract   PDF
Somchai Preangprom, Napaporn Pasasuk
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตเลือดไก่ ด้วยการออกแบบเครื่องกวาดเลือด
Reducing Waste from Chicken Blood Cube Production by Designing Blood Sweeper
Abstract   PDF
Thanida Sunarak
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การลดความสูญเสียในการทำงานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ด้วยวิธี การประเมินผลทางการยศาสตร์: กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
Working Loss Reduction of Para Rubber Plantation Farmers Using Ergonomics Assessment: A Case Study in Manung District, Stu
Abstract   PDF
Weerachai Madtharak
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การลดปัญหาการโก่งตัวของชิ้นงานในกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม
Reduction of Work Distortion in the Gas Metal Arc Welding Process
Abstract   PDF
Viboon Tangwarodomnukun, Kitti Vandee, Sujin Tongthavornsuwan
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April การลดระยะเวลาการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บ
Raw Material Purchasing Lead Time Reduction for Reducing Inventory Carrying Cost
Abstract   PDF
Suthida Chaiyakit, Choosak Pornsing
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December การลดรูพรุนในเงินสีชมพูที่หล่อด้วยวิธีการหล่อแบบประณีต: กรณีศึกษาของบริษัทผลิตเครื่องประดับแห่งหนึ่ง
Reduction of Porosity in Investment-Casted Pink Silver: A Case Study of A Jewelry Company
Abstract   PDF
Nanthawat Apikamolkul, Kannachai Kanlayasiri
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April การลดสัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการทาสีผนังภายนอก บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์
Defect Reduction in Painting of Exterior Wall Panel on Fiber Cement Board
Abstract   PDF
Viboon Tangwarodomnukun, Buncha Buathuan, Sujin Tongthavornsuwan
 
Vol 19, No 1 (2023): January-April การลดอัตราการเสียของเครื่องล้างจาน โดยการวิเคราะห์อายุการใช้งานของอะไหล่ ด้วยการคำนวณจากค่าความน่าเชื่อถือของระบบ
Reducing the Failure Rate of Dishwashers by Analyzing the Service Life of Spare Parts using System Reliability Calculation
Abstract   PDF
Jiranan Kanjanakulanurak, Prachuab Klomjit
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August การวัดประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้วิธีประสิทธิภาพแบบไขว้เสมือน
Evaluating and Ranking the Fuel Briquettes from Agricultural Residues Using the Virtual Cross–Efficiency Method
Abstract   PDF
Prasit Kailomsom, Narong Wichapa
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August การวางแผนการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย
Transportation Planning for Medical Products in Hospital, A Case Study of Large Public Hospital in Thailand
Abstract   PDF
Wipawan Dankamned, Jirawan Niemsakul
 
176 - 200 of 398 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>