Page Header

Vol 34, No 3 (2024)

July-September (In progress)

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

ผลกระทบจากการเพาะปลูกข้าวต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกลยุทธ์การจัดการปัญหา
The Impact of Rice Cultivation on Greenhouse Gas Emissions and Mitigation strategies
PDF
Wasinee Pongprayoon , Marsuton Sanyapeung , Nichaphat Kitiborwornkul และ Malinee Sriariyanun ID. 242-007385

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย LoRaWAN สำหรับการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าและการจัดเก็บข้อมูลในอาคารอัจฉริยะ
Application of LoRaWAN-based System for Electric Energy Monitoring and Data Acquisition in a Smart Building
PDF
Thanat Kanadee และ Sarawuth Chaimool ID. 243-015490
การปรับปรุงคุณสมบัติด้านความร้อนของคอนกรีตมวลเบาผสมเม็ดยางด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะ
Improvement on Thermal Properties of Rubberized Lightweight Concrete with Phase Change Material
PDF
Piti Sukontasukkul และ Phattharachai Pongsopha ID. 243-025292
นวัตกรรมแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปจากเศษคอนกรีตย่อยเสริมแรงด้วยแท่งพอลิเมอร์เสริมแรง สำหรับพื้นคอกปศุสัตว์
Innovative Precast Concrete Slabs Made from Recycled Concrete Reinforced with Frps for Stockyard Constructions
PDF
Suppachai Tippakdee , Pakjira Aosai , Nattanon Rammanee , Norrasing Inmontien และ Thanongsak Imjai ID. 243-035396
แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมล้นตลิ่งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลำน้ำขนาดเล็ก
The Solutions of Overbank Flow to Mitigate the Effects of Flooding for Small Streams
PDF
Pongpan Kanjankaroon , Surachai Amnuaypornlert , Nattakarn Kaewmai , Natdanai Khueankaeo และ Tawan Tatongjai ID. 243-045583
การพัฒนาบล็อกประสานปูพื้นจากเศษขวดน้ำพลาสติกเหลือทิ้งร่วมกับหินฝุ่น
Development of Paving Interlocking Block from Plastic Bottle Wastes with Dust Stone
PDF
Prachoom Khamput , Sattawat Haruehansapong , Wittawat Sittigool , Tosporn Prasertsri , Pruchaya Yoddumrong และ Penpichcha Sanit-in ID. 243-065391
การศึกษาอิทธิพลของความหนาและวัสดุคั่นกลางของกระจกนิรภัยหลายชั้นสำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในกรณีชนคนเดินเท้า
A Study of Thickness and Interlayer of Laminated Glass for Bus Affecting Pedestrian Protection
PDF
Kullayot Suwantaroj , Supachai Lakkam และ Saiprasit Koetniyom ID. 243-074970
การออกแบบบานประตูระบายน้ำโดยวิธีทอพอโลยีเหมาะที่สุดของโครงสร้าง
Design of Slide-gate by Using Structural Topology Optimization
PDF
Hemmawit Chinwong และ Siradech Surit ID. 243-085544
Effect of Moisture Content in Rubberwood with Heat Treatment on the Performance of Glued-laminated Timber Beams under Sustained and Cyclic Loads PDF
Thippakorn Udtaranakron , Warawit Eakintumas และ Tawich Pulngern ID. 243-115354

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การคัดแยกระดับความเข้มเมล็ดกาแฟขณะคั่วด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กระจายย้อนกลับ
Classification of Coffee Beans Color Level during Roasting by Feed Forward Back Propagation Neural Network
PDF
Worapon Manosroi , Apisak Phromfaiy และ Wattanapong Janthong ID. 243-145412
Antioxidant Activity and Alpha-glucosidase Inhibitory Activity of Traditional Herbal Extracts in the Blood and Body Nourishing Group from upper Northern Regions of Thailand PDF
Premsak Puangploy , Tananya Phansuwan , Ketinun Kittipongpittaya , Songkran Chirabut , Kornwipa Wongchai , Wimalin Jai-ouea , Watanya Buttama , Sasipreya Thiwaphut และ Nakorn Niamnont ID. 243-185592
การวิเคราะห์จัดกลุ่มตามลำดับชั้นและแยกประเภทสถานีรถไฟฟ้า กรณีศึกษา สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
Hierarchical Clustering Analysis and Classification of MRT Stations: A Case Study of the MRT Chaloem Ratchamongkhon Line
PDF
Pontakon Onlamai และ Ackchai Sirikijpanichkul ID. 243-195289

บทความวิจัย ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Research Articles)

การประมาณน้ำหนักเหล็กโครงสร้างอาคารโครงเฟรมเหล็กเตี้ยด้วยการออกแบบเชิงกำเนิด
Structure Weight Estimation of Low Rise Steel Frame Buildings by Generative Design
PDF
Wisate Fhagatong , Sopa Visitsak และ Siradech Surit ID. 243-225717


ISSN: 2985-2145