Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August ผลกระทบทางความถี่ที่มีต่อสมรรถนะการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย Abstract   PDF
เอกชัย ชัยดี, อนนท์ นำอิน, สุกัลย์ ยะอู๋, เอกพจน์ ยศแก้ว
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September ผลของการล้างต่อคุณภาพซูริมิปลายี่สก Abstract   PDF
ภัทรานิษฐ์ ฮุนตระกูล, ชญานี ชีรคุปต์, สุธีรา ขันทพันธ์
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March ผลของการเตรียมวัตถุดิบต่อคุณภาพของใยอาหารผงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกเสาวรสพันธุ์สีม่วง (Passiflora edulis Sims)
Effect of Raw Material Preparation on Quality of Antioxidant Dietary Fiber Powder Made from Purple Passion Fruit (Passiflora edulis
Abstract   PDF
Anusara Plobju, Wichamanee Yuenyongputtakal
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September ผลของการเติมคาราจีแนนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี และประสาทสัมผัสของไส้กรอกไก่ไขมันต่ำ
Influence of Carrageenan Addition on Physico-chemical and Sensory Properties of Low Fat Chicken Sausages
Abstract   PDF
Thavorn Juntachote
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June ผลของการเติมโลหะชนิดทองแดงและเหล็กบนซีโอไลต์ Y ต่อประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
Effect of Copper and Iron Loading on Zeolite Y for Carbon Dioxide Adsorption
Abstract   PDF
Patcharin Worathanakul, Peeradaphan Saisuwansiri
 
Vol 30, No 1 (2020): January-March ผลของการเผาซ้ำต่อสมบัติเชิงกลและลักษณะทางกายภาพของอิฐดินดิบทนไฟที่ใช้ก่อเตาเผาเซรามิกชนิดใช้ฟืนทางเดินลมร้อนลง
Effect of Repeated Firings on Mechanical and Physical Properties of Unfired Refractory Clay Brick Used as Downdraft Wood Fired Kiln Structu
Abstract   PDF
Apirat Theerapapvisetpong, Thanakorn Wasanapiarnpong, Siriphan Nilpairach, Nithiwach Nawaukkaratharnant
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March ผลของการใช้ผงสีจาก Monascus purpureus หมักกับกล้วยน้ำว้าทดแทนไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์แหนม
Effects of Supplementation with Pigment Powders from Monascus purpureus Fermented with Pisang Awak Banana (Musa sapientum Linn.) Replace Nitrite in Fermented Pork Sau
Abstract   PDF
Kanokchan Sanoppa, Supatsorn Meesangket, Widchayut Aemchalee, Panupong Wongwan
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December ผลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหิน
The Influence of NaOH Concentration on Compressive Strength of Fly Ash Concrete
Abstract   PDF
Reaksmey Soeurt, Wichian Chalee
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April ผลของความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่ออัตราการไหลของน้ำและกำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนจากเถ้าถ่านหิน Abstract   PDF
กนกเนตร ขึ้นนกคุ้ม, วริศรา โกระวิโยธิน, วิเชียร ชาลี
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December ผลของถ่านชีวภาพจากเปลือกกล้วยที่มีต่อเสถียรภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์แตกต่างกัน
Effect of Biochar from Banana Peel on the Stability of Methane Production from Food Waste at Different Organic Loading Rates
Abstract   PDF
Chatchawin Nualsri, Sirawit Dangwongjaroenporn, Chakkrit Sreela-or, Thanwamas Kassanuk, Khongdet Phasinam
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March ผลของปริมาณชานอ้อยต่อคุณภาพของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากกระบวนการกดอัดด้วยความร้อนสำหรับงานสาน
Effect of bagasse quantity on quality of thermoplastic starch from compression molding process for woven product
Abstract   PDF
Sopida Wisansakkul, Orawan Oupathumpanont
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December ผลของปริมาณโลหะโครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล
Effect of Chromium Loading on Diatomite for the Synthesis of Dimethyl Ether from Methanol
Abstract   PDF
Medta Boupan, Witsuta Nuttharungsri, Ekkalak Netmanee, Tinnakorn Kumsaen, Arthit Neramittagapong, Sutasinee Neramittagapong
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June ผลของรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะพร้อมดื่มเชิงหน้าที่
Effect of Riceberry Bran on Product Development of Functional Drinkable Goat Milk Yogurt
Abstract   PDF
Sani Jirasatid
 
Vol 29, No 1 (2019): January-March ผลของสภาวะการอบต่อการคงอยู่ของกลิ่นถั่วและสมบัติทางเคมีของแป้งถั่วดาวอินคา
Effect of Roasting Conditions on Beany Odor Retention and Chemical Properties of Sacha Inchi Flour
Abstract   PDF
Wichamanee Yuenyongputtakal, Sirima Chinnasarn, Nisanarth Krasaechol
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December ผลของสภาวะการเตรียมและการอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สาหร่ายพวงองุ่นอบแห้ง
Effect of Pretreatment and Drying Conditions on Quality of Dried Green Caviar Product
Abstract   PDF
Sirima Chinnasarn, Nisanart Krasaechol
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September ผลของสัดส่วนเส้นใยเปลือกหมากและยางครัมบ์ต่อสมบัติเชิงกลและความเสถียรทางความร้อนของยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ
Effect of Areca Husk Fiber to Crumb Rubber Ratio on Mechanical Properties and Thermal Stability of Natural Rubber Latex Foam
Abstract   PDF
Suwat Rattanapan, Jutatip Artchomphoo, Diew Saijun, Pasuta Sungsee
 
Vol 30, No 4 (2020): October-December ผลของสารช่วยประสานต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติการคงรูปของยางคอมโพสิตเสริมแรงด้วยเส้นใยใบสับปะรด
Effect of Compatibilizer on the Mechanical and Cure Properties of Pineapple Leaf Fiber (PALF) Reinforced Natural Rubber (NR) Composites
Abstract   PDF
Rattanaporn Promjariyakoon, Saowalak Kongiang
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June ผลของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีต่อการงอกของสังกะสีบนแผ่นนิกเกิลโฟม
Effects of Electrolytes on Zinc Deposition onto a Nickel Foam
Abstract   PDF
Peeraya Santidamrongpan, Nattaporn Chaba, Sutasinee Neramittagapong, Arthit Neramittagapong, Nawapak Eua-Anant
 
Vol 31, No 2 (2021): April - June ผลของสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่อกำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ใช้เถ้าถ่านหินปริมาณสูงเป็นวัสดุประสาน
Effect of Calcium Hydroxide Solution on Compressive Strength of Mortar Using High Volume Fly Ash as a Binder
Abstract   PDF
Tieng Cheewaket, Nititep Tonglom, Anon Tessoongnern, Wichian Chalee
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March ผลของหมู่ฟังก์ชันและความขรุขระบนพื้นผิวของแก้วพรุนต่อการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองมอนติคาร์โล
Effects of Functional Group and Surface Roughness on Adsorption of Carbon Dioxide in Porous Glass by Grand Canonical Monte Carlo Sim
Abstract   PDF
Chontira Boonfung, Niphat Ketprasoet, Chaiyot Tangsathitkulchai, Atichat Wongkoblap
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March ผลของอุณหภูมิและชนิดของสารละลายที่มีต่อการลอกล่อนของแล็กเกอร์ในกระป๋องอาหารด้วยการทดสอบทางเคมีไฟฟ้า
Effect of Temperature and Type of Solutions on Lacquer Delamination of Food Can by Electrochemical Methods
Abstract   PDF
Thammarat Nilyeeruea, Yutthana Sirirat, Narong Pungwiwat, Noparat Kanjanaprayut
 
Vol 26, No 1 (2016): January-April ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม Abstract   PDF
ผกาวดี เอี่ยมกำแพง
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June ผลความเข้มสนามไฟฟ้าที่มีต่อคุณภาพของชานมในกระบวนการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ Abstract   PDF
ปพณ สะอาดยวง, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พานิช อินต๊ะ, ชัญญา สิงห์กาศ, พัชรนันท์ ทองใบ, อรอนงค์ ศรียอด
 
Vol 25, No 3 (2015): September - December ผลิตภัณฑ์เลียนแบบไวน์จากน้ำส้มโอ (Citrus maxima (Burm.f) Merr.) พันธุ์ขาวแตงกวาด้วยเส้นใยเห็ดแครง (Schizophyllum commune Fr.) ในการหมัก Abstract   PDF
รัฐพล ศรประเสริฐ, เสาวรส แพงน้อย
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August ผลิตภาพแรงงานของงานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร Abstract   PDF
สุนันท์ มนต์แก้ว, ธวัชชัย นวเลิศปัญญา, วรรณวิทย์ แต้มทอง
 
651 - 675 of 808 Items << < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >> 


ISSN: 2465-4698