Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสละและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สบู่
Antioxidant Activity of Salak and Soap Product Development
Abstract   PDF
Sunisa Suwancharoen, Teerapich Kasemsuk, Nuntaporn Moonrungsee, Udom Kurewan, Suttsinee Mekprayoon, Jarassri Oebsapap, Apaporn Boonmee
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสของสารสกัดจากข้าวพันธุ์ลุ้นยุ้งและแม่พญาทองดำ
Antioxidant and α-amylase Inhibitory Activities of Lon Yung and Mae Phaya Tong Dum Rice Extracts
Abstract   PDF
Pimjai Suwannawong, Watcharee Waratchareeyakul
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April ลักษณะรูปทรงของโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อการอบแห้งยางพาราแผ่น Abstract   PDF
วสันต์ จีนธาดา, พรชัย เพชรสงคราม
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April วงจรกรองความถี่ไบควอดราติกโหมดกระแสที่ปรับค่าความถี่ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CC-CDDCC เพียงตัวเดียวและอุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อกราวด์ Abstract   PDF
มนตรี สมดุลยกนก
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August วงจรกรองผ่านทุกความถี่โหมดแรงดันอันดับที่หนึ่งที่สามารถปรับค่าความถี่ ได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วงจร DDCCTA วงจรเดียว Abstract   PDF
วิทวัส มงคล, มนตรี คำเงิน
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิ โดยใช้หลักการแปลงแรงดันเป็นกระแสที่ใช้ DO-CCTA Abstract   PDF
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โดยใช้ CCCFTA เพียงตัวเดียวและใช้อุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อลงกราวนด์ Abstract   PDF
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์, มนตรี ศิริปรัชญานันท์
 
Vol 25, No 1 (2015): January-April วงจรควอดราเจอร์ออสซิลเลเตอร์อันดับสามโดยใช้วงจร OTRA Abstract   PDF
อิทธิพล กันศิริ, มนตรี คำเงิน
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December วงจรจำลองค่าความต้านทานแบบลบที่ผันแปรตามความถี่โดยใช้ CDTRA และการประยุกต์ใช้งานในวงจรกำเนิดสัญญาณ
A Simple Grounded FDNR Based-on CDTRA and Its Application for a Sinusoidal Oscillator
Abstract   PDF
Montree Siripruchyanun, Chairat Aupathamguagoon, Nitchamon Poonnoy, Kangwal Payakkakul
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June วงจรหาค่าเฉลี่ยกำลังสองของสัญญาณที่ซีมอสทำงานในโหมดกระแสกำลังต่ำ
A Low-Power CMOS Current-Mode True RMS-to-DC Converter
Abstract   PDF
Pantre Kompitaya
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March วิธีการกำหนดจำนวนรถไฟฟ้าสำหรับใช้ให้บริการเดินรถและทำงานซ่อมบำรุง
A Methodology to Determine the Number of Rolling Stock for Transportation Services and Preventive Maintenance
Abstract   PDF
Yuwarat Sripraprutchai, Wipawee Tharmmaphornphilas
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March วิธีการตรวจวัดการสั่นสะเทือนแบบพลวัตของพื้นผิวถนนยางมะตอยด้วยข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์
A Method of Dynamic Vibration Measurement of the Asphalt Road Surface by Microcontrollers
Abstract   PDF
Nithiroth Pornsuwancharoen
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December วิธีการเชิงพันธุกรรมสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาตำแหน่งที่ตั้งเพื่อการจัดการซากคอมพิวเตอร์ในอนาคต Abstract   PDF
อภิชล กำเนิดว้ำ, วนิดา รัตนมณี, รัญชนา สินธวาลัย, วรรณรัช สันติอมรทัต
 
Vol 33, No 4 (2023): October-December (In progress) วิธีสกัดข้อมูลสัดส่วนในภาพเขียนแบบวิศวกรรมด้วยการประมวลผลภาพลักษณะโครงร่างวัตถุ
Morphological Image Processing-based Method for Extracting Dimension Specification in Engineering Drawing
Abstract   PDF
Patawee Adisaisakda, Prasertsak Tiawongsombat, Wannalak Laotaweesub
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June ศักยภาพการเพิ่มปริมาณการใช้นํ้ามันไบโอดีเซล บี100 ของเรือประมงชายฝั่งในประเทศไทย Abstract   PDF
สุพิชชา ชีวพฤกษ์, เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September สถานการณ์พลังงานของประเทศและแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก
Thailand’s Energy Situation and Strategic Guidance for Reducing Greenhouse Gas Emission
Abstract   PDF
Somchart Soponronnarit
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August สถาปัตยกรรมความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนระบบตรวจหาการบุกรุกแบบปรับตัวด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ Abstract   PDF
ธนกร มีหินกอง, ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, นิเวศ จิระวิชิตชัย
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August สถิติค่าสุดขีด Abstract   PDF
ปิยภัทร บุษบาบดินทร์, อรุณ แก้วมั่น
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June สภาวะที่เหมาะสมต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกุ้งขาวแวนนาไมโดยน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา
Optimization for Growth Inhibition of Microbial in Vannamei White Shrimp by Plasma Activated Water
Abstract   PDF
Pornkaran Phan-umong, Komgrit Leksakul, Saisamon Lumyong, Jaturong Kumla, Nakarin Suwannarach
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March สมการอบแห้งแบบชั้นบางของแครอทโดยใช้เครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับปั๊มความร้อน
Thin Layer Drying Model of Carrot Using a Heat Pump Vacuum Dryer
Abstract   PDF
Ratinun Luampon
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August สมดุลความปลอดภัยในงานติดตั้งแผ่นหลังคาสังกะสีรีดลอน Abstract   PDF
นาถ สุขศีล, วชรภูมิ เบญจโอฬาร
 
Vol 32, No 1 (2022): January-March สมบัติของมอร์ตาร์ที่ใช้เศษกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นมวลรวมละเอียด
Properties of Mortar Incorporating Fiber Cement Roof Tile Waste Fine Aggregate
Abstract   PDF
Anousit Vilaivong, Sakchai Naenudon, Ampol Wongsa, Vanchai Sata, Prinya Chindaprasirt
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September สมบัติของวัสดุแซนวิชจากวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและผงไม้ยางพาราที่มีแกนกลางจากพลาสติกต่างชนิด
The property of sandwich-structure rubberwood-plastic composites with different plastic core layer
Abstract   PDF
Jantarotai Promjan, Thanate Ratanawilai, Chatree Homkhiew
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June สมบัติของเพคตินจากเปลือกแตงโมที่สกัดด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบดั้งเดิมและการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ
Properties of Pectin from Watermelon Rind Extracted by Conventional and Microwave Heating Methods
Abstract   PDF
Sirima Chinnasarn, Kusuma Mongsa
 
Vol 32, No 3 (2022): July-September สมบัติทางกายภาพของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตและคอนกรีตปกติเมื่อใช้เศษคอนกรีตแทนที่หินปูนย่อย
Mechanical Properties of High-calcium Fly Ash Geopolymer and Normal Concretes Using Recycled Concrete Aggregate Replaced Crushed Limestone
Abstract   PDF
Kompee Jitchaiyapoom, Satakhun Detphan, Chudapak Detphan, Tanakorn Phoo-ngernkham, Nattapong Damrongwiriyanupap, Sakonwan Hanjitsuwan
 
751 - 775 of 839 Items << < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> 


ISSN: 2465-4698