Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August สถาปัตยกรรมความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อสนับสนุนระบบตรวจหาการบุกรุกแบบปรับตัวด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ Abstract   PDF
ธนกร มีหินกอง, ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, นิเวศ จิระวิชิตชัย
 
Vol 25, No 2 (2015): May - August สถิติค่าสุดขีด Abstract   PDF
ปิยภัทร บุษบาบดินทร์, อรุณ แก้วมั่น
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March สมการอบแห้งแบบชั้นบางของแครอทโดยใช้เครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับปั๊มความร้อน
Thin Layer Drying Model of Carrot Using a Heat Pump Vacuum Dryer
Abstract   PDF
Ratinun Luampon
 
Vol 24, No 2 (2014): May - August สมดุลความปลอดภัยในงานติดตั้งแผ่นหลังคาสังกะสีรีดลอน Abstract   PDF
นาถ สุขศีล, วชรภูมิ เบญจโอฬาร
 
2021: Online First สมบัติของมอร์ตาร์ที่ใช้เศษกระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์เป็นมวลรวมละเอียด
Properties of Mortar Incorporating Fiber Cement Roof Tile Waste Fine Aggregate
Abstract   PDF
Anousit Vilaivong, Sakchai Naenudon, Ampol Wongsa, Vanchai Sata, Prinya Chindaprasirt
 
2021: Online First สมบัติของวัสดุแซนวิชจากวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและผงไม้ยางพาราที่มีแกนกลางจากพลาสติกต่างชนิด
The property of sandwich-structure rubberwood-plastic composites with different plastic core layer
Abstract   PDF
Jantarotai Promjan, Thanate Ratanawilai, Chatree Homkhiew
 
2021: Online First สมบัติของเพคตินจากเปลือกแตงโมที่สกัดด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบดั้งเดิมและการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ
Properties of Pectin from Watermelon Rind Extracted by Conventional and Microwave Heating Methods
Abstract   PDF
Sirima Chinnasarn, Kusuma Mongsa
 
2021: Online First สมบัติทางกายภาพของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตและคอนกรีตปกติเมื่อใช้เศษคอนกรีตแทนที่หินปูนย่อย
Mechanical Properties of High-calcium Fly Ash Geopolymer and Normal Concretes Using Recycled Concrete Aggregate Replaced Crushed Limestone
Abstract   PDF
Kompee Jitchaiyapoom, Satakhun Detphan, Chudapak Detphan, Tanakorn Phoo-ngernkham, Nattapong Damrongwiriyanupap, Sakonwan Hanjitsuwan
 
2021: Online First สมบัติทางวิศวกรรมของแอสฟัลต์คอนกรีตผสมขยะพลาสติกพอลิเอทิลีน
Engineering Properties of Asphalt Concrete Mixed with Polyethylene Plastic Waste
Abstract   PDF
Prasopchok Chuensiri, Nirachorn Nokkaew
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September สมบัติทางเคมีกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องเสริมคุณค่าโปรตีนไข่ขาว
Physicochemical Properties and Sensory Quality of Gluten-free Brown Rice Pasta Enriched with Egg White Protein
Abstract   PDF
Phantipha Charoenthaikij, Apichaya Prommin, Atitaya Suratananun, Teerarat Itthisophonkul, Phisut Naknaen, Phodchanee Phongpa-ngan
 
Vol 29, No 3 (2019): July-September สมบัติเชิงกล เชิงแสง และสมบัติเชิงไฟฟ้าของวัสดุคอมโพสิตคอปเปอร์ออกไซด์-พอลิโพรไพลีน
Mechanical, Optical and Electrical Properties of Copper Oxide-Polypropylene Composite
Abstract   PDF
Anuchit Hunyek
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June สมบัติเชิงกลและการนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
The Mechanical Properties and Thermal Conductivity of Concrete Block from Agricultural Wastes
Abstract   PDF
Pongsak Jittabut
 
2021: Online First สมรรถนะการถ่ายโอนความร้อนของหม้อต้มเทอร์โมไซฟอนวงจรปิด
The heat transfer performance of a close loop thermosyphon boiler
Abstract   PDF
Chaiyun Jaiboonma, Thanaphol Sukchana
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August สมรรถนะภาวะผู้นำระดับจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ Abstract   PDF
ศิริพงศ์ โพธิลักษณ์, กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล, วิชัย รุ่งเรืองอนันต์, ธนสาร อินทรกำธรชัย
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเอกซ์ของแผ่นคอมพอสิต PU/BaSO4 Abstract   PDF
ทิวาวัลย์ อธิชาติกุล, นพวรรณ ชนัญพานิช, วิทิต ผึ่งกัน, ชลดา สุวรรณบูรณ์
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September สัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 3 ปี Abstract   PDF
นำพล บุตรเชื้อไทย, เที่ยง ชีวะเกตุ, วิเชียร ชาลี
 
Vol 27, No 3 (2017): July-September สูตรอย่างง่ายสำหรับช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟล์และแบบภาวะน่าจะเป็นโดยประมาณสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน Abstract   PDF
พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย
 
Vol 31, No 3 (2021): July-September หมึกพิมพ์ปลอดปลอมฐานสารยึดเซลลูโลสที่ตรวจสอบได้ด้วยแสงยูวีเอ
UVA-monitored, Cellulose-based Binder Colorimetric Security Printing Ink
Abstract   PDF
Surachai Khankaew, Areerat Photirattanasangchai
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Automatic Pill Dispensing Robot Using Internet of Things Technology
Abstract   PDF
Kanyalag Phodong, Torlarb Thaikeow, Wirot Yotsawatl, Wachira Pushatrirat, Yupin Puakya
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December ห่วงโซ่อุปทานวัสดุในงานก่อสร้างของจังหวัดปราจีนบุรี
The Supply Chain of Materials in Construciton Works of Prachin Buri Province
Abstract   PDF
Pichet Sooksaksun, Natinan Prangthong, Natnicha Phlabngeim
 
2021: Online First อิทธิพลขององศาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงต่อสมรรถนะ การเผาไหม้ และมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลผสมน้ำมันไพโรไลซิสจากพลาสติก Abstract   PDF
Anucha Krutthaphan, Wantana Chaowasin, Kampanart Theinnoi, Chonlakarn Wongkhorsub
 
Vol 31, No 1 (2021): January-March อิทธิพลของเศษเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ต่อการหน่วงปฏิกิริยารีไฮเดรชันของยิปซัม
Influence of Melamine Formaldehyde Waste on Retardation of Gypsum Rehydration Reaction
Abstract   PDF
Bunterng Joonjai, Somsak Siwadamrongpong, Supakit Rooppakhun, Chalermchai Chaitongrat
 
Vol 31, No 4 (2021): October-December อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทย
Electric Vehicle: EV Industry and Impacts to Thai Industry
Abstract   PDF
Athakorn Kengpol
 
Vol 28, No 3 (2018): July-September อุปกรณ์อย่างง่ายที่ใช้กล้องสมาร์ทโฟนสำหรับการหาปริมาณกรดซาลิไซลิกในอาหาร ยา และ เครื่องสำอาง
A Simple Device with a Smartphone Camera for Determination of Salicylic Acid in Foods, Drugs and Cosmetics
Abstract   PDF
Nuntaporn Moonrungsee, Chaiwat Prachain, Chakorn Bumrungkij, Nipat Peamaroon, Jaroon Jakmunee
 
2021: Online First เครื่องมือสร้างภาพวัฏจักรราคาหุ้นระยะสั้นโดยใช้กราฟถ่วงน้ำหนัก
A short-term stock price cycle visualization tool using a weighted graph
Abstract   PDF
Somkiat Chormuan, Chantana Chantrapornchai
 
601 - 625 of 660 Items << < 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> 


ISSN: 2465-4698