Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การประเมินค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนองของอาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น
Evaluation of Response Modification Factor for 4-story RC Shophouses
Abstract   PDF
Eknara Junda
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากการบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ภายใต้อิทธิพลคลอไรด์ของประเทศไทย Abstract   PDF
อรุษ เพชรเชิดชู, ปวีณา นฤพันธุ์กุลชัย
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การประเมินปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ของเขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง
Estimate of Probable Maximum Precipitation (PMP) of Rajjaprabha Dam and Bang Lang Dam
Abstract   PDF
Apinyaporn Intavong, Chaiyapong Thepprasit
 
Vol 34, No 2 (2024): April-June (In progress) การประเมินปริมาณวัสดุจากของเสียแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุการใช้งานในประเทศไทย
Assessment of Materials from End-of-life (EoL) Photovoltaic Waste in Thailand
Abstract   PDF
Engchart Supapyam, Pichaya Rachdawong
 
Vol 33, No 3 (2023): July-September การประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา: พื้นที่ราบน้ำท่วม คงเซโดน จังหวัดสาละวัน สปป. ลาว
Flood Risk Assessment under Climate Change: Study Case Khongsedon Floodplain, Salavan Province, Lao PDR
Abstract   PDF
Nitphone Senganatham, Sudsaisin Kaewrueng, Poonsak Miphokasap, Somruthai Tasaduak, Wutthida Rattanapichai
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การประเมินสภาพฝายด้วยเทคนิควิธีดัชนีสภาพและกระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น
Weir Condition Assessment by Condition Index Method and Analytic Hierarchy Process
Abstract   PDF
Nanthanut Yurbangsai, Chaiyapong Thepprasit, Varawoot Vudhivanich
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June การประเมินสมดุลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักโดยใช้แบบจำลอง SWAT และ MIKE-HYDRO BASIN
Assessment of Water Balance of Pasak River Basin Using SWAT and MIKE-HYDRO Basin Models
Abstract   PDF
Praewwadee Hongsawong, Ketvara Sittichok, Amontape Jaroensook, Jutithep Vongphet
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December การประเมินและการหาแนวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกำจัดซาก แผงโซลาร์เซลล์ภายหลังหมดอายุการใช้งานสำหรับประเทศไทย
Assessment and Approach to Reduce Greenhouse Gas Emissions from End of Life Solar Panel Waste for Thailand
Abstract   PDF
Putthadee Ubolsook, Chatkaew Chailuecha, Surat Sedpho
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June การประเมินโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการตรวจจับการล้มที่ใช้อุปกรณ์สวมใส่
Evaluation of Artificial Neural Networks Structures for Fall Detection Using Wearable Sensors
Abstract   PDF
Uttapon Khawnuan, Somkiat Jongprasithporn, Nantakrit Yodpijit, Manutchanok Jongprasithporn
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การปรับความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศภายใต้แบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก A2 และ B2 Abstract   PDF
เทพไท ไชยทอง, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดอัตราการปฏิเสธรุ่น Abstract   PDF
อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล, ไอลดา ภูแม้นวาท, พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การปรับปรุงกระบวนการแช่ด้วยการพ่นไอน้ำเพื่อลดระยะเวลาการผลิตข้าวนึ่ง
Pre-steaming Technique on Paddy Soaking Process to Improve Parboiling Production Time
Abstract   PDF
Pimpan Pruengam, Somchart Soponronnarit, Somkiat Prachayawarakorn, Sakamon Devahastin
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การปรับปรุงการเผาไหม้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยใช้ก๊าซโอโซนช่วยในการเผาไหม้
The Combustion Enhancement of Liquefied Petroleum Gas by Ozone Addition
Abstract   PDF
Anurak Petiraksakul, Benjarat Pongsawang, Siriyakron Thamat, pinsupha petiraksakul
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การปรับปรุงกำลังดัดของทรายซีเมนต์บดอัดด้วยเส้นใยโพลีโพรพีลีน Abstract   PDF
พิทยา แจ่มสว่าง, พานิช วุฒิพฤกษ์, สันชัย อินทพิชัย
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การปรับปรุงกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบโดยใช้ด่างเร่งปฏิกิริยา Abstract   PDF
Reaksmey Soeurt, วิเชียร ชาลี
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March การปรับปรุงขั้นตอนวิธีหิ่งห้อยเพื่อแก้ปัญหาค่าเหมาะที่สุดไม่เชิงเส้น กรณีประยุกต์ใช้บนไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล
Modified Firefly Algorithm for Solving Non-linear Optimization Problems: Application on Microsoft Excel
Abstract   PDF
Pradthana Minsan
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การปรับปรุงความคงทนของสีและสมบัติการป้องกันรังสียูวีของผ้าฝ้ายเคลือบนาโนไคโตซานและซิงค์ออกไซด์ย้อมคราม
Color Fastness and UV Protection Improvement of Indigo Dyed Cotton Fabrics Coated with Nano Chitosan and Zinc Oxide
Abstract   PDF
Sudaporn Tangkawanit
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December การปรับปรุงความเรียบผิวกระเบื้องแผ่นเรียบโดยใช้การทดลองสปลิทพล็อทแบบมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
Flatness Improvement of Fiber-Cement Flat Sheet Using Split Plot Experiment with Uncontrollable Factor
Abstract   PDF
Kritsakorn Duangklang, Teeradej Wuttipornpun, Watcharapan Sukkerd
 
Vol 34, No 3 (2024): July-September (In progress) การปรับปรุงคุณสมบัติด้านความร้อนของคอนกรีตมวลเบาผสมเม็ดยางด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะ
Improvement on Thermal Properties of Rubberized Lightweight Concrete with Phase Change Material
Abstract   PDF
Piti Sukontasukkul, Phattharachai Pongsopha
 
Vol 34, No 2 (2024): April-June (In progress) การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนชุบแข็งสกรูเกลียวปล่อยโดยใช้หลักการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
The Optimization of Heat Treatment Process for Tapping Screw Using Taguchi Technique
Abstract   PDF
Teeranai Jirapongsananuruk, Krisada Asawarungsaengkul, Thanasan Intarakumthornchai
 
Vol 34, No 1 (2024): January-March การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานโดยการจัดตารางแบบฮิวริสติกพลวัตในการจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมัน
Energy Efficiency Improvement by Dynamic Heuristic Scheduling in the Fuel Distribution Process of the Fuel Depot
Abstract   PDF
Supanut Sitha, Angsumalin Senjuntichai, Worachok Chaiwong
 
Vol 24, No 3 (2014): September-December การปรับปรุงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงาน: กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม Abstract   PDF
อาทิตยา เพชรวรพันธ์, จิตรา รู้กิจการพานิช
 
Vol 28, No 1 (2018): January-March การปรับปรุงพฤติกรรมหลังการวิบัติของดินซีเมนต์มวลเบาผสมเส้นใยโพลีโพรพิลีน
Improvement of Post Peak Behavior of Light Weight Foam Soil with Polypropylene Fiber
Abstract   PDF
Jukkrawut Tunsakul, Pornkasem Jongpradist, Warisara Kumsorn
 
Vol 27, No 1 (2017): January-April การปรับปรุงและการทดสอบภาคสนามต้นแบบเครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต Abstract   PDF
กัณฑ์อเนก ตินตะชาติ, วรพรรณ หน่อแก้ว, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, พานิช อินต๊ะ
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลอง WRF-CFSR โดยวิธี EOF ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
Precipitation Bias Correction of WRF-CFSR Model by EOF Method Over Upper Northern Thailand
Abstract   PDF
Chanaporn Muang-une, Chakrit Chotamonsak, Ronald Macatangay, Vanisa Surapipith
 
201 - 225 of 885 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 2985-2145