Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การประยุกต์ใช้เทอร์โมไซฟอนช่วยในการกระจายอุณหภูมิของน้ำมันพืชในเครื่องทอดสุญญากาศ Abstract   PDF
สกุลตลา วรรณปะเข, จักรพันธ์ เงาทอง
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว สำหรับวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า
Application of Artificial Neural Networks with Fast Fourier Transform for Waveform Analysis and Classification
Abstract   PDF
Adisorn Kamlungpetch, Prajuab Inrawong
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับงานทางด้านการเกษตร Abstract   PDF
ศุภโชค แสงสว่าง
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การประเมินการลอกล่อนของแลกเกอร์จากกระป๋องอาหารด้วยพารามิเตอร์ทางเคมีไฟฟ้า Abstract   PDF
พิสิษฐ์ อรรคพิพัฒน์, ศิวาพร บริพันธ์, ณรงค์ ผังวิวัฒน์, นพรัต กาญจนประยุธ
 
Vol 27, No 2 (2017): April - June การประเมินกำลังในสนามของชั้นพื้นทางรีไซเคิลโดยการทดสอบทะลุทะลวงด้วยกรวยแบบพลวัต Abstract   PDF
จิระยุทธ สืบสุข, คมกร ไชยเดชาธร, เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์, ศิวดล ดีงาม
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การประเมินความต้องการใช้น้ำบาดาลของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
Evaluation of Groundwater Requirement of Groundwater Development Project for Agriculture: A Case Study of Nong Boon Mak District, Na
Abstract   PDF
Piramid Puttha, Chatchai Jothityangkoon, Sudchol Wonprasaid
 
Vol 33, No 3 (2023): July-September (In progress) การประเมินความผิดพลาดของการติดตั้งสลักย้ำอากาศยานด้วยการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลว
Failure Assessment of Aircraft Rivet Installation Using Fault Tree Analysis
Abstract   PDF
Nuttakorn Trirattanawananon, Prachuab Klomjit
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การประเมินความเสี่ยงการสลายตัวทางความร้อนของแคลเซียมไฮโปคลอไรท์โดยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์
Risk Assessment of Thermal Decomposition of Calcium Hypochlorite by Differential Scanning Calorimetry
Abstract   PDF
Suranee Anothairungrat, Kowit Piyamongkala
 
Vol 33, No 1 (2023): January-March (In progress) การประเมินความเสี่ยงของการเลือกเครื่องมือพิเศษสำหรับงานโอเวอร์ฮอลรถยนต์
Risk Assessing of Selecting Special Tools for Automotive Overhaul
Abstract   PDF
Pimdow Rattanapracha, Oran Kittithreerapronchai
 
Vol 29, No 2 (2019): April - June การประเมินความเสี่ยงอันตรายทางความร้อนและความว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลลอริมิเตอร์
Risk Assessment of Thermal Hazard and Reactivity of Hydrogen Peroxide by Differential Scanning Calorimetry
Abstract   PDF
Suranee Anothairungrat, Kowit Piyamongkala
 
Vol 32, No 2 (2022): April - June การประเมินคุณภาพน้ำของแม่น้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง โดยใช้ดัชนีชี้วัดทางเคมี
Assessment of Water Quality in Khlong Yai River in Rayong province by Chemical Index (CI)
Abstract   PDF
Sunisa Ungwiwatkul, Susira Bootdee
 
Vol 28, No 2 (2018): April - June การประเมินค่าตัวประกอบปรับผลตอบสนองของอาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น
Evaluation of Response Modification Factor for 4-story RC Shophouses
Abstract   PDF
Eknara Junda
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากการบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ภายใต้อิทธิพลคลอไรด์ของประเทศไทย Abstract   PDF
อรุษ เพชรเชิดชู, ปวีณา นฤพันธุ์กุลชัย
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การประเมินปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเป็นไปได้ของเขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง
Estimate of Probable Maximum Precipitation (PMP) of Rajjaprabha Dam and Bang Lang Dam
Abstract   PDF
Apinyaporn Intavong, Chaiyapong Thepprasit
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การประเมินสภาพฝายด้วยเทคนิควิธีดัชนีสภาพและกระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น
Weir Condition Assessment by Condition Index Method and Analytic Hierarchy Process
Abstract   PDF
Nanthanut Yurbangsai, Chaiyapong Thepprasit, Varawoot Vudhivanich
 
Vol 32, No 4 (2022): October-December (In progress) การประเมินและการหาแนวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกำจัดซาก แผงโซลาร์เซลล์ภายหลังหมดอายุการใช้งานสำหรับประเทศไทย
Assessment and Approach to Reduce Greenhouse Gas Emissions from End of Life Solar Panel Waste for Thailand
Abstract   PDF
Putthadee Ubolsook, Chatkaew Chailuecha, Surat Sedpho
 
Vol 33, No 2 (2023): April-June (In progress) การประเมินโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการตรวจจับการล้มที่ใช้อุปกรณ์สวมใส่
Evaluation of Artificial Neural Networks Structures for Fall Detection Using Wearable Sensors
Abstract   PDF
Uttapon Khawnuan, Somkiat Jongprasithporn, Nantakrit Yodpijit, Manutchanok Jongprasithporn
 
Vol 26, No 2 (2016): May - August การปรับความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศภายใต้แบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก A2 และ B2 Abstract   PDF
เทพไท ไชยทอง, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดอัตราการปฏิเสธรุ่น Abstract   PDF
อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล, ไอลดา ภูแม้นวาท, พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
 
Vol 27, No 4 (2017): October-December การปรับปรุงกระบวนการแช่ด้วยการพ่นไอน้ำเพื่อลดระยะเวลาการผลิตข้าวนึ่ง
Pre-steaming Technique on Paddy Soaking Process to Improve Parboiling Production Time
Abstract   PDF
Pimpan Pruengam, Somchart Soponronnarit, Somkiat Prachayawarakorn, Sakamon Devahastin
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การปรับปรุงการเผาไหม้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยใช้ก๊าซโอโซนช่วยในการเผาไหม้
The Combustion Enhancement of Liquefied Petroleum Gas by Ozone Addition
Abstract   PDF
Anurak Petiraksakul, Benjarat Pongsawang, Siriyakron Thamat, pinsupha petiraksakul
 
Vol 24, No 1 (2014): January-April การปรับปรุงกำลังดัดของทรายซีเมนต์บดอัดด้วยเส้นใยโพลีโพรพีลีน Abstract   PDF
พิทยา แจ่มสว่าง, พานิช วุฒิพฤกษ์, สันชัย อินทพิชัย
 
Vol 26, No 3 (2016): September - December การปรับปรุงกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบโดยใช้ด่างเร่งปฏิกิริยา Abstract   PDF
Reaksmey Soeurt, วิเชียร ชาลี
 
Vol 30, No 3 (2020): July-September การปรับปรุงความคงทนของสีและสมบัติการป้องกันรังสียูวีของผ้าฝ้ายเคลือบนาโนไคโตซานและซิงค์ออกไซด์ย้อมคราม
Color Fastness and UV Protection Improvement of Indigo Dyed Cotton Fabrics Coated with Nano Chitosan and Zinc Oxide
Abstract   PDF
Sudaporn Tangkawanit
 
Vol 28, No 4 (2018): October-December การปรับปรุงความเรียบผิวกระเบื้องแผ่นเรียบโดยใช้การทดลองสปลิทพล็อทแบบมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
Flatness Improvement of Fiber-Cement Flat Sheet Using Split Plot Experiment with Uncontrollable Factor
Abstract   PDF
Kritsakorn Duangklang, Teeradej Wuttipornpun, Watcharapan Sukkerd
 
151 - 175 of 738 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 2465-4698